Utbildningsledare

Vårt internationella kollegium av utbildningsledare har omfattande erfarenheter av att leda Feldenkraiskurser och utbildningar i flera olika länder. Våra studerande kan helt och fullt koncentrera sig på sin läroprocess i en stödjande atmosfär.

Utbildningskollegium

Alla våra utbildningar ges av en grupp världsledande och högt utbildade instruktörer från Europa, Amerika, Asien och Australien. De kommer inte bara med Feldenkraisundervisning utan har även med sig en ovärderlig skatt vilken de gärna delar med sig av till sina studenrande: många års erfarenhet av att arbeta med Feldenkraismetoden inom en mängd olika områden, var och en med sin egen personliga stil och metodik.
Några av våra instruktörer utbildades av självaste Moshé Feldenkrais och för vidare ett viktigt arv genom sin undervisning och genom de anekdoter de delar med sig av till de studerande.

Instruktörer

Mentorer, föreläsare och medarbetare

Våra studerande följs genom hela utbildningen av mentorer. Mentorer är erfarna Feldenkraispedagoger som redan besitter omfattande arbetslivserfarenhet i olika yrkessammanhang samt gärna delar med sig av sin kunskap till våra deltagare.
Vi bjuder regelbundet in föreläsare som kombinerar Feldenkraismetoden med andra ämnen och kunskapsområden. De här föreläsarna erbjuder antingen specialkurser och seminarier eller presenterar sina innovativa ansatser vid våra utbildningar.
Våra medarbetare bidrar med många års erfarenhet inom olika yrkesområden. De ser till att våra kurser löper smidigt samt är ett viktigt stöd både för våra studerande och för våra instruktörer.