Besök oss kostnadsfritt och upplev fördelarna med Feldenkrais®!

Vi tar väldigt gärna emot besökare i våra utbildningar. En utbildning är en öppen plats för alla: för de som är intresserade av att upptäcka metoden såväl som för de som önskar att bredda sin nuvarande kännedom om Feldenkraismetoden.

Schemalägg ditt besök


Observera: Endast dagar som står här på listan är öppna för besökare

Flera besök

Du får gärna besöka oss mer än en gång, så använd gärna det här formuläret igen för att boka ett annat besök i en annan modul.

Längre besök

Om du vill stanna för ett längre besök (längre än en dag i en utbildningsmodul) var vänlig kontakta oss.

Dina uppgifter


Frivilliga uppgifter

Var vänlig fyll i även de frivilliga adressrutorna. De hjälper oss att förstå var du befinner dig och vilken utbildningsort som passar dig bäst.

Viktigt att uppmärksamma

  1. Som besökare deltar du i våra kurser på egen risk och tar fullt ansvar för att engagera dig i våra utbildningsaktiviteter.
  2. Våra lärares undervisningstid är reserverad för de studerande vid våra utbildningsprogram. Av denna anledning ber vi dig att avstå från att ställa frågor och var även vänlig att respektera våra lärares raster. Ifall du har funderingar eller frågor kommer arbetslaget som organisaterar utbildningen mer än gärna att svara dig och/eller att ge dig kontakt med våra lärare vid behov.
  3. Vänligen avstå från att dela ut information av vilket slag som helst, broschyrer eller reklam, detta gäller under hela utbildningen såväl som under raster och före och efter lektionerna.
  4. Feldenkraisinstitutet ansvarar ej för deltagarnas personliga ägodelar vid utbildningslokalen eller någon annanstans.
  5. Feldenkraisinstitutet förbehåller sig rätten att dra tillbaka inbjudan för de som ändrar på utbildningens normala utveckling, hindrar den allmäna kursdynamiken eller stör andra kursdeltagagre eller lärare.

SSL-säkrad dataöverföring * Obligatoriskt fält

Var vänlig notera vår integritetspolicy.


Var vänlig observera

1. Som besökare inbjuden för en dag

Du kan besöka utbildningen när som helst såvida det inte står något annat. Varje modul erbjuder ett KOSTNADSFRITT endagsbesök.

Var vänlig observera:: Vi kan inte garantera ditt deltagande ifall utbildningen är inne på sitt andra, tredje eller fjärde år. Om nivån på lektionen är avancerad får du bara närvara och deltaga som åskådare.

2. Som besökare i två dagar eller längre

Under det första året av utbildningen är det möjligt att deltaga i enstaka utbildningsmoduler eller enstaka dagar av en modul utan att behöva fullfölja utbildningen, till kostnaden av den vanliga dagsavgiften. (Den första besöksdagen är KOSTNADSFRI).
Vänligen observera: Det är rekommenderat att börja på modulens första dag, även om det också är möjligt att komma med senare.

3. Som yrkesutövande eller studerande av Feldenkraismetoden

För utexaminerade Feldenkraislärare eller studerande vid en ackrediterad Feldenkraisutbildning är priset 725 kr per dag (i Spanien och Portugal: 45€ per dag).
Var vänlig observera: Det är rekommenderat att börja på modulens första dag, även om det också är möjligt att komma med senare.

4. Som yrkesutövande eller studerande vid en av våra Feldekraisutbildningar

Om du är studerande vid eller har utexaminerats från en av våra Feldenkraisutbildningar tar vi bara 450 kr per dag (i Spanien och Portugal: 30€ per dag). (Den första besöksdagen är KOSTNADSFRI.)