Instruktör

Stephen Rosenholtz, Ph.D.

San Francisco, USA

Den här sidan har inte översatts till svenska. Det är därför delar av den visas på engelska. Du kan välja ett annat språk genom att klicka på språkknapparna här ovan.

Stephen Rosenholtz earned his Ph.D. in Education at Stanford University in 1981. Then in 1983 he graduated from the Amherst Feldenkrais Training with Dr. Moshe Feldenkrais. Since his graduation, he has maintained a practice in San Francisco, California and taught in Feldenkrais Trainings worldwide.

Stephen has served as Educational Director of trainings in Germany and Switzerland and currently directs the Feldenkrais training in Colima, Mexico.

Dr. Rosenholtz is also the creator of award winning musical movement programs for children based on Feldenkrais’ lessons.