Nedladdning av fil


Immateriella rättigheter för mp3-materialet som ägs av Instituto Feldenkrais España, S.L.U.

Instituto Feldenkrais España, S.L.U. är ensam ägare av all distributionsrätt av det här materialet i mp3-format. All annan användning än för personligt bruk, hel eller delvis reproduktion, bearbetning eller annan användning är förbjuden utan på förhand skriftligt godkännande av Instituto Feldenkrais España, S.L.U. Det är förbjudet att dela materialet med andra eller att göra nedteckningar av inspelningarna i syfte att offentliggöra dem, annat än för privat bruk.